top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה?נניח שהחלטתם לפתוח עוסק פטור (אחרי שקראתם את הפוסט הזה) התאמתם מבחינת הגדרת הענף , שנה או שנתיים גם עמדתם בתקרת עוסק פטור (100,491 ש"ח נכון ל2020), ואז הגיעה השנה שבה פתאום במהלכה גיליתם שאתם ממש מתקרבים כבר לתקרה, עוד קבלה אחת ואתם עוברים אותה.

אז קודם כל מזל טוב, מעולה שהעסק שלכם גדל ומתפתח אבל מה עושים עכשיו מבחינת הרשויות איך הופכים לעוסק מורשה ומה ההשלכות המיסוייות ?

קודם כל עוסק פטור, חייב להיות תמיד עם אצבע על הדופק בעניין הכנסותיו.

היו לי כבר מקרים של עוסקים פטורים שהגיעו אלי רק אחרי שהם כבר עברו את הסכום התקרה של עוסק פטור, ואז על ההפרש הם נאלצו לשלם מע"מ למרות שבפועל הם לא גבו מע"מ מהלקוח.


דוגמא:

עדי היא עורכת וידאו, היא הייתה עוסקת פטורה , בחודש אוקטובר 2018 הכנסותיה הגיעו לסכום של 107,000 ש"ח כאשר תקרת עוסק פטור הייתה אז 99,003 ש"ח , זאת אומרת שהיא צריכה לשלם מעמ מתוך הכנסות של 107,000-99,003=7,997 ש"ח

7,997/1.17= 6,835 ש"ח

6,835*17% = 1,162 ש"ח

עדי במעבר בין עוסק פטור לעוסק מורשה צריכה הייתה לשלם בעצם 1,162 ש"ח מע"מ שבא על חשבונה כי היא לא גבתה אותו מהלקוח ודוקא במקרה של עדי זה היה יכול להיות פשוט משום שהיא עבדה מול חברות גדולות שגביית המעמ מהן לא הייתה בעייתית, אם לקוחותיה היו פרטיים יכול להיות שהיא בכל מקרה לא הייתה מעלה את המחיר באופן מיידי כדי לגבות מעמ, אבל גוף מסחרי אמור להיות אדיש לגביית מעמ כי הוא מתקזז עליו מול מעמ העסקאות שלו, לכן חוסר שימת לב כזה היא לגמרי הפסד נקי של העוסק.


אז מה עושים?

כמו שאמרתי , קצת לפני ההגעה לתקרת עוסק פטור יש לפנות למשרד המעמ (אפשרי בהחלט דרך מערכת המפ"ל ) עם אסמכתא על סכום ההכנסות (רכוז הכנסות מתוכנת הקבלות, מאזן בוחן, צילומי קבלות אם משתמשים בידניות וכו) פרטי חשבון בנק (שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק) ולבקש לעבור להיות עוסק מורשה, בדרך כלל הנתונים האלה מספקים את מע"מ והוא יגדיר את העוסק כעוסק מורשה ויפיק לו תעודת עוסק מורשה.


עוסק מורשה עם מחזור שנתי של עד 1,520,000 ש"ח ידווח למעמ בדיווח דו חודשי , כלומר הדיווח יהיה בחודש אי זוגי על החודשיים שלפני.


אם עוסק עבר להיות מורשה במהלך חודש אוקטובר 2020 הוא יצטרך כבר לדווח למעמ בחודש נובמבר , באותו דיווח הוא ידווח על הכנסותיו החייבות במעמ מרגע שעבר להיות עוסק מורשה ועד לסוף חודש אוקטובר וגם בדיווח הראשון הזה ידווח על כל הכנסותיו כעוסק פטור באותה שנה ברובריקה של הכנסות פטורות.


המועד הבא לדיווח יהיה בינואר 2021 (עד ה-15 למי שמשלם בפנקס עד ה-19 למי שמשלם באמצעים דיגיטליים) ובו ידווחו כל ההכנסות בחודשים נובמבר ודצמבר.


המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה לא אמור לשנות את המיסוי מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי, עוסקים פטורים שהם גם עצמאים שאינם עונים להגדרה בביטוח לאומי ( אפשר לקרוא על זה כאן) מכיון שעובדתית ההכנסה שלכם עולה, בידקו שהדבר לא משפיע על הגדרתכם כעצמאים במוסד לביטוח לאומי , חבל יהיה להגיע לסוף שנה ולגלות שיש לכם חוב גדול להשלים.


בהצלחה!
פוסטים אחרונים

הצג הכול

2 commentaires


Sigal Duanis Molakandov
Sigal Duanis Molakandov
24 oct. 2020

תודה נדב, בטוחה שעם הקורס החדש מהר מאוד תעבור למורשה בהצלחה!

J'aime

נדב טסלר
נדב טסלר
24 oct. 2020

מאמר מצויין, רצתי לבדוק את ההכנסה השנתית הצפויה. לא יודע האם לצערי או לשמחתי אבל אני עדיין לא עוסק מורשה.

J'aime
bottom of page