top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

גמלה חוסמתלפני כשנתיים לקוח שלי, נפגע בתאונת אופנוע שהוכרה כתאונת עבודה, אותו לקוח, בדיוק באותה שנה' ההכנסה שלו קפצה משמעותית ומנהלת החשבונות שטיפלה בתיקו לא הספיקה לעדכן את מקדמות הביטוח הלאומי בהתאם להכנסה הצפויה לו באותה שנה. כך שבעצם שילם מקדמות הנמוכות ממה שהיה צריך בפועל.


מכיוון שהתאונה הייתה תאונת עבודה הוא זכאי היה לדמי פגיעה ואחר כך גם לקצבת נכות בשיעור מסוים, אבל את דמי הפגיעה וקצבת הנכות הוא קיבל בהתאם למקדמות ששילם באותה תקופה וכמו שאמרנו המקדמות שיקפו הכנסה הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה בפועל.


בדרך כלל בקצבאות ביטוח לאומי לעצמאים כמו למשל דמי לידה או תגמולי מילואים , ביטוח לאומי משלם בהתחלה על פי המקדמות אבל עם קבלת הדוח השנתי הוא מעדכן , משלם או דורש החזר בהתאם לתוצאת הדוח השנתי.

בענף נפגעי עבודה יש מושג הנקרא "גמלה חוסמת " התשלום מבוצע על פי המקדמות ולא מתעדכן בהתאם לדוח, כלומר בין אם שילמת מקדמות ששיקפו רווח גדול יותר ממה שהיה בפועל או מקדמות ששיקפו רווח קטן יותר ממה שהיה בפועל הסכום שתקבל יהיה סכום המקדמות ללא עדכונים.


בניגוד ללקוח הזה, יש לי לקוח נוסף שנפצע בתאונת עבודה, במקרה שלו, המקדמות היו גבוהות מהרווח השנתי, לכן כשהוגש הדוח השנתי הוא קיבל החזר על המקדמות , בפועל הוא לא קיבל דמי פגיעה והעניין נכנס להליך משפטי.

שנתיים אחר כך בעקבות ההליך המשפטי הוא קיבל את דמי הפגיעה אבל מדמי הפגיעה קוזז לו בעצם סכום החזר המקדמות שהוא קיבל בשנת התאונה.

למה?

מכיוון שדמי הפגיעה ששולמו לו שולמו לו בעצם על סמך המקדמות הגבוהות, לא יתכן שיקבל גם דמי פגיעה על פי סכום ביטוח מסוים כשבפועל לא שילם את סכום הביטוח האמור.


אז מה המסקנה?

בהתלבטות שבין תשלום סכום מקדמות גבוה מהרווח הצפוי לסכום הנמוך ממנו , כדאי לשלם סכום גבוה, מכיוון שכעצמאים אנחנו לרוב לא יודעים מה יהיה הרווח השנתי כדאי ללכת על הצד הבטוח ולקבוע מקדמות הגבוהות מהצפוי.

בנוסף אפשר לעדכן מקדמות בביטוח הלאומי כל רבעון ועד ה31/12 , מכיוון שככל שמתקדמת השנה בדרך כלל ברור לנו יותר איך היא הולכת להסתיים מבחינה עסקית כדאי לעקוב אחרי המקדמות ולעדכן בהתאם לצורך, יש להדגיש כי כשמשנים מקדמות לביטוח לאומי , השינוי מתעדכן מתחילת שנה, כלומר אם מגדילים אז יש לשלם הפרשים מתחילת שנה ואם מקטינים , ביטוח לאומי יחזיר את ההפרש מתחילת השנה.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page