top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

חשבונית מס/חשבונית מס קבלה/חשבון עסקה

מבולבלים?
כל כך הרבה מסמכים, איך יודעים מה זה כל דבר ובמה צריך להשתמש?

אז אנסה לעשות קצת סדר .

מהי חשבונית מס?

חשבונית מס היא מסמך רשמי המעיד על סיום עסקה/ שרות ומאפשר התחשבנות במס ( מעמ ומס הכנסה) למקבל ולנותן השרות או המוצר.

חשבונית מס, בדרך כלל יפיק עסק גדול, שאינו עומד בתנאי מעמ לעבודה על בסיס מזומן ( בדכ עסק שאינו נותן שרותים והוא בעל מחזורי עסקאות גבוהים מאוד). חשבונית מס יש להפיק עד שבועיים ממועד החיוב במס.

מהי קבלה?

קבלה אף היא מסמך רשמי כללי, כל עוסק חייב להוציא קבלה על התמורה המתקבלת "בסמוך" לקבלת התמורה, אצל עוסק פטור, מעבר לכך שקבלה היא אסמכתא לתקבול היא גם מהווה מסמך להתחשבנות מול מס הכנסה ( הכנסה לעוסק הפטור , הוצאה ללקוח העוסק הפטור), אצל עוסק מורשה הקבלה מהווה רק אסמכתא לתשלום.

מהי חשבונית מס קבלה?

זהו בעצם מסמך שהוא משמש של חשבונית מס וקבלה , ישנם עסקים שבהתאם לתקנות מעמ רשאים להפיק חשבונית מס רק עם קבלת הכסף ולא בסיום העסקה כך שמימון תשלום המעמ לא יחול עליהם, לכן אותם עסקים ברגע שהם מקבלים את התקבול על העסקה יפיקו גם חשבונית מס לצורך התחשבנות המס וגם קבלה בשל התמורה שהתקבלה, וליתר נוחות ניתנה האפשרות להוציא מסמך הנקרא חשבונית מס קבלה.

מהו חשבון עסקה?

חשבון עסקה הוא אינו מסמך מתוקף הוראות ניהול ספרים לא של מס הכנסה ולא של מעמ, זהו מסמך שהוא מעין דרישת תשלום, משמש בדרך כלל את אותם עוסקים העובדים על בסיס מזומן ועוסקים פטורים. חשבון עסקה מועבר ללקוח כדי לידע אותו על הסכום לתשלום ולאחר התשלום מוצאת קבלה או חשבונית מס קבלה. עוסק מורשה שעובד על בסיס מזומן ומקבל תשלום דחוי יוציא קבלה בעת קבלת התקבול הדחוי וחשבונית מס במועד פרעון התקבול.

מהי חשבונית עסקה?

הרבה לא מודעים לכך אבל חשבונית עסקה היא מסמך מחייב מתוקף תקנות מעמ. עוסק מחוייב להפיק חשבונית עסקה אלא אם כן הפיק חשבונית מס. יש עוסקים המשתמשים בחשבונית עסקה כדרישת תשלום , אצל עוסקים פטורים זה תקין כי תקנות מעמ אינן מבדילות בהתייחסות לחשבונית עסקה בין עוסק מורשה לעוסק פטור, אצל עוסק מורשה אם הוציא חשבונית עסקה זה מסמך המחייב אותו לצורך הדיווח למעמ. בפועל לא נתקלתי באכיפה בעניין השימוש בחשבונית עסקה אבל זהו החוק.


וזה ממש על קצה המזלג בעניין חשבוניות , קבלות וכל השאר .


לכל שאלה מוזמנים לפנות ממש כאן למטה


סיגל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page