top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

סוף שנת מס - מה עושים?

<

אז כמו ששמתם לב בלי להרגיש הגענו לחודש דצמבר,

אני מניחה שאצל רוב האנשים דצמבר מסמן סיום ולא בכדי, בכל זאת החודש האחרון בשנה.

במקצוע שלי מעבר לסיומה של שנה רגילה שלרוב הדברים בה יכולה להיות המשכיות גם בשנה שאחריה , דצמבר הוא סיומה של שנת המס מה שאומר לחץ, הרבה לחץ.    

 מי שעצמאית יודעת , (או שלא)  שאצל עצמאי כל התחשבנות במהלך השנה עם מוסדות הממשלה  מבוססת על הערכה. הערכת הכנסות , הערכת הוצאות הערכת רווח….

מתוך ההערכה הזאת נגזרות המקדמות המשולמות לבטוח לאומי ולמס הכנסה במהלך השנה והיום בעקבות פנסיית חובה לעצמאים גם הערכת הפקדות לפנסיית חובה (עליה אפשר לקרוא כאן).  

בחודש דצמבר, בו לרואה החשבון יש כבר את רוב הוצאותיו והכנסותיו של העסק.   נוצרת הזדמנות לבדוק את מצבו של העסק בצורה הקרובה ביותר למה שיוגש בסופו של דבר בדוחות השנתיים של העסק, אבל החשיבות היא בכך שעושים זאת לפני תום שנת המס. ולמה ישנה חשיבות למועד זה?

מכמה סיבות שלעצמאיות ביניכם כדאי לקרוא ולהפנים :


א. תשלומי ביטוח לאומי – תשלומי ביטוח לאומי הם הוצאה המוכרת במס  (דמי  הביטוח בלבד לא מס הבריאות שגם הוא נכלל במקדמות המשולמות) כך שאם בהערכת המס שנעשית בדצמבר מסתבר שלעסק יש חבות במס הכנסה ובנוסף עליו להשלים דמי בטוח לאומי , כדאי לעשות את השלמת דמי הבטוח באותה השנה על מנת שהסכום ששולם יכנס להוצאות המוכרות של העסק ויקטין את חבות מס ההכנסה לאותה שנה, הסדר תשלומים בשקים דחויים אינו מהווה הוצאה שתוכר השנה מאידך ,תשלומים בכרטיס אשראי (קרדיט כמובן ,שלא תשלו את עצמכן שהמדינה תממן לכן ריבית) יהוו הוצאה בשנת המס.


ב. הפקדה לקרן השתלמות- מערכת המס בארצנו אינה משופעת בהטבות מס לאזרח הקטן , אך ישנה הטבה אחת שאני מניחה שרובכן שמעתן עליה ואם לא אז זו ההזדמנות – קרן ההשתלמות, בגדול זו מעין תוכנית חסכון לשש שנים המקנה אף הטבה במס.  אם להיות יותר ספציפיים, ניתן להפקיד עד 4.5 אחוז מההכנסה (רווח) השנתית לקרן השתלמות ( עד 2016 7אחוז ומתוכם 4.5 אחוז היו מוכרים) , אותה הפקדה בעצם מהווה הוצאה לכל דבר ועניין, כמו כל הוצאה מוכרת אחרת בעסק ומכאן שהיא מביאה להקטנה בחבות המס ובחבות ביטוח לאומי.

ההפקדה מוגבלת באחוז האמור מתוך הנמוך שבין ההכנסה בפועל לבין תקרת הכנסה שהשנה (2018) נקבעה לסך של 261,000 ש"ח.(כלומר מכסימום הפקדה לצרכי מס של 264,000*4.5%=11,880 ש"ח)

יש לציין כי רווחים על הפקדות של עד 18,480 ש"ח פטורים ממס על רווחי הון כך שגם פה ישנה הטבה .

ומה קורה עם מישהו שהוא גם שכיר וגם עצמאי?

מתוך התקרה לעצמאי קרי 264,000 ש"ח יש להפחית את ההכנסה כשכיר שבגינה נעשתה הפקדה לקרן השתלמות ועל ההפרש ניתן להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי ולקבל את ההטבות כאמור לעיל.

הפקדות לקרן השתלמות יכולות להיעשות בתשלומים חודשיים במהלך השנה והשלמה בהתאם להערכה בסוף שנה או שניתן להפקיד את כל הסכום בהתאם להערכה בסוף שנה.

כמובן שהתנאי להטבה הוא הפקדה בשנת המס ,אחרת ההוצאה לא תיוחס לשנה המדוברת.

מה שעוד כדאי לדעת הוא שאם ישנה קרן השתלמות נזילה כלומר עברו שש שנים מההפקדה הראשונה אך הכסף טרם נמשך , אפשר להפקיד הפקדה, לקבל בגינה את הניכוי ומיד למשוך את הכסף (וזאת רק אם ממש צריכים את הכסף אחרת לא כדאי למשוך קרן השתלמות אפשר לקרוא על זה כאן)– בונוס לא קטן בעיני.


ג. הפקדה לבטוח מנהלים/קרן פנסיה/קופת גמל– לא אכנס פה להבדלים בין קרן פנסיה לבטוח מנהלים לקופת גמל ומה עדיף . זה נושא לפוסט נפרד (מעט על זה אפשר לקרוא כאן) ומבחינה מיסויית אין הבדלים בין השניים,

המדינה מעודדת אנשים לחסכון לטווח ארוך (כמובן , אחרת היא לכאורה תצטרך  לשאת בנטל)  ולכן נותנת הטבה הן בצורת ניכוי (הוצאה) והן בצורת זיכוי (הקטנת  המס), בעיקרון ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה החייבת .(מי שנהנה גם מהטבת מס על אובדן כושר עבודה יקבל הטבה של 16%).

יש לקחת בחשבון שההפקדה למכשירים הפנסיונים היא לטווח מאוד ארוך כלומר ניתן למושכם בפטור ממס רק בגיל פרישה , משיכה לפני המועד מחוייבת ב35% מס לפחות (הגבוה מבין 35% לבין מס שולי) למעט מקרים מיוחדים .                                                             

גם כאן תקרת ההפקדה מוגבלת בתקרת הכנסה שהשנה (2019) נקבעה על  211,200 ש"ח.

פה המקום להזכיר את פנסיית החובה לעצמאים באופן מפורט אפשר לקרוא על זה פה, אבל בכלליות, חוק פנסיה חובה לעצמאים שעבר בשנת 2017, מחייב כמעט כל עצמאי (יש מעט חריגים) להפקיד מינימום מסוים לטובת חסכון פנסיוני,

יש לשים לב שהחוק האמור מגדיר מינימום כמובן ,שניתן ואף רצוי להפקיד מעבר למינימום וכמו שכתבתי הפקדה של עד 16.5 אחוז מההכנסה או מהתקרה הנמוך שביניהם יקנו הטבות במס.


ד. מס הכנסה - עצמאי שמגיע לחבות במס נדרש לשלם מקדמות מס הכנסה, הערכת המקדמות נעשית בדרך כלל על פי הדוח האחרון שיש ברשות רשות המיסים , ואם זו שנה ראשונה לעסק אז בהתאם לסטטיסיקה שיש למס הכנסה על רווחים בענף של אותו עצמאי. הנישום יכול לבקש הקטנה, הגדלה או ביטול אם נראה לו בהתאם להערכותיו כי יהיה שינוי בהכנסותיו בשנה השוטפת.

יש שני דברים עיקריים שכדאי לדעת ביחס למקדמות:

1. חוב מס הכנסה בגין שנת המס יחוייב בריבית והפרשי הצמדה החל מתום שנת המס, אבל כהטבה ,מס הכנסה נותן אפשרות לשלם את יתרת המס עד ה31 לינואר של השנה שלאחר מכן ללא ריבית והפרשי הצמדה , מה שאומר שבמסגרת ההערכות שדיברתי עליהן גם בסעיפים הקודמים כדאי לבדוק האם נותר לנו חוב למס הכנסה בגין אותה שנה ואם כן אז מומלץ לשלמו עד ל31/1 של השנה הבאה.

2. ביטול או הקטנה של מקדמות המס שלא הייתה מוצדקת , ההפרש שנוצר בגין אותו ביטול או הקטנה יחוייב בריבית והפרשי הצמדה החל ממחצית אותה שנת מס ולא כמו שנכתב בסעיף 1 לכן אם ביטלתם או הקטנתם מקדמות במהלך השנה , כדאי מאוד לעשות את הבדיקה האמורה .

רק כדי לסבר את האוזן לגבי מה משמעות ריבית והצמדה על חוב למס הכנסה , דעו כי מס הכנסה גובה ריבית של ארבעה אחוז פלוס מדד על חובות (זה נכון גם לכיוון ההפוך אם הוא חייב כסף הוא משלם עליו את אותה ריבית), אז נכון שהמדד זניח אבל ריבית של ארבעה אחוז קצת פחות.


ה. ספירת מלאי - בעסקים המנהלים מלאי חובה לספור את המלאי בסמוך ל31/12 של אותה שנת מס .


ו. רכוש קבוע - רכוש קבוע אינו הוצאה שוטפת, ההוצאה בגינו נפרשת על פני מספר שנים (לכל נכס אחוז

הפחתה שונה), אבל רכישה של נכס ו/או מכירתו היא מקום לתכנון מס, כי אם מכרת נכס בהפסד הון (הפסד הון לא ניתן לקיזוז מרווח עסקי) אולי יש מקום לשקול רכישת נכס חלופי באותה שנה כי אז ניתן בתנאים מסויימים לפי סעיף 27 לפקודה להפוך את הפסד ההון להפסד עסקי שיוכל להתקזז מהרווח העסקי.

גם מכירת נכס ברווח היא מקום לתכנון מס .לפי סעיף 96 לפקודה ניתן בתנאים מסויימים לרכוש נכס חליפי ולקזז את רווח ההון מעלות הנכס החדש.


ז. הקדמת הוצאות ו/או דחיית הכנסות-נישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן (בעלי מקצועות חופשיים וכאלה שאין בהם מלאי) כלומר עסקים בהם ההכנסות וההוצאות נרשמים בעת קבלת הכסף, יכולים במקרה הצורך (רווח גדול למשל באותה שנת מס) להקדים הוצאות שתכננו לשנת המס הבאה, אם ישלמו את אותן הוצאות בשנת המס הנוכחית יחשבו , גם אם עוד לא בוצעו בפועל , כהוצאות בשנת המס.

גם הכנסות , אם שרות ניתן בשנת המס אך התמורה התקבלה בשנה שלאחריה, ההכנסה תחשב בשנת המס הבאה.

כמובן שהכל צריך לעמוד במבחן הסבירות וההגיון.


ח. הצהרת עוסק פטור - עוסק פטור חייב להודיע על הכנסותיו למע"מ עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת, מעמ שולח בדרך כלל טפסים לבית העוסק שאותם יש למלא ולהחזיר בדואר למעמ , אופציה נוספת לדיווח היא באתר האינטרנט של רשות המיסים או לחילופין אם העסק מטופל על ידי רואה חשבון או יועץ מס , הלה יכול לדווח באמצעות מערכת השע"מ אליה הוא מחובר.

זה על קצה המזלג , טיפים לכן העצמאים/יות ובזמן שאני טובעת כאן בים של עבודה, עם הרבה הרבה מספרים אני מציעה לכן , מי שרואה/ת החשבון/יועץ/ת המס שלה טרם עדכן אותה בנושא לפנות , ולברר ולראות מה מבין הדברים רלוונטי עבורה ובנוסף ממליצה לקרוא גם את הפוסט הבא (ממש כאן) סוף שנת מס - מה עושים? - גם לשכירים.


סוף שנה שמח…     

סיגל,                                                                                   


563 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page