top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

איך מחושבים דמי הלידה אצל עצמאית?לפני מספר ימים עלתה שאלה באחת מהקבוצות שבהן אני חברה , איך מחושבים דמי הלידה של עצמאית?

רוב התשובות היו נכונות , כי בסופו של דבר כמעט כל הידע מצוי ברשת, למוסד לביטוח לאומי יש אתר מעולה וברור כך שכמעט על כל שאלה אפשר לקבל תשובה, אבל רק כמעט, כי עדיין יש דקויות שאם אתה לא מתנסה בהן בפועל ספק אם תכיר אותן ולכן גם חלק מהתשובות בפוסט הזה לא היו נכונות.


אז נתחיל מהתחלה:

עצמאית שיולדת זכאית לדמי לידה מלאים אם צברה תקופת אכשרה של 10 חודשים מתוך ה-14 חודשים שקדמו ללידה או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ללידה, היא תהיה זכאית לדמי לידה חלקיים אם צברה תקופת אכשרה של 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ללידה.


ומה אם אותה עצמאית עבדה כשכירה , נניח לתקופה של שנתיים ואז עזבה את עבודתה כשכירה ופתחה תיק עצמאית בביטוח הלאומי וילדה אחרי 9 חודשים?

האם זה נחשב שצברה תקופת אכשרה ותהיה זכאית לדמי לידה על עבודתה כעצמאית או שלצורך הזכאות לדמי הלידה היא צריכה תקופת אכשרה מלאה כעצמאית?


אז התשובה היא שהיא תהיה זכאית לדמי לידה חלקיים כשכירה ודמי לידה חלקיים כעצמאית


ואם הייתה גם שכירה וגם עצמאית?

במקרה כזה הייתה מקבלת דמי לידה מלאים כשכירה וחלקיים כעצמאית.

כיוון שהייתה צריכה לצבור בכל אחד מסוגי העיסוק תקופת אכשרה, כשכירה היא צברה תקופה מלאה (עבדה שנתיים ותשעה חודשים במקרה הזה) אבל כעצמאית עבדה רק 9 חודשים וזו תקופה שמספיקה לדמי לידה חלקיים.


מה יהיו דמי הלידה שתקבל אם היתה רק עצמאית?

חישוב דמי הלידה של העצמאיות מבוסס על ההכנסה בגינה חושבו מקדמות הביטוח הלאומי אותן שילמה העצמאית טרום הלידה, בסופו של דבר דמי הלידה יתעדכנו עם קבלת הדוח השנתי של שנת הלידה ובהתאם לרווח שאליו תגיע.

אם הרווח היה נמוך מההכנסה על בסיסה חושבו המקדמות היא תאלץ להחזיר דמי לידה לביטוח הלאומי (אך גם תקבל החזר על עודף המקדמה ששילמה), אם הרווח יהיה גבוה הביטוח הלאומי יעדכן ויוסיף את ההפרש (ומנגד העצמאית תצטרך לשלם הפרש מקדמות), אצל עצמאית שזו לא שנתה הראשונה כעצמאית הביטוח הלאומי יבדוק גם את הרווח שלה בשנה שקדמה לשנת הלידה ואם יתברר שהוא גבוה יותר מהרווח בשנת הלידה היא תעדכן את דמי הלידה בהתאם לרווח בשנה הזו.


מה קורה אם חלילה לעצמאית לא היו רווחים או לחילופין היו הפסדים בשנת הלידה וגם בשנה הקודמת האם לא תקבל דמי לידה? ואם קיבלה כי שילמה מקדמות תצטרך להחזיר את כל דמי הלידה?

אם העצמאית היא רק עצמאית , כלומר אינה שכירה בנוסף היא מבוטחת על הכנסת מינימום של רבע מהשכר הממוצע במשק (בשנת 2021 2,638 ש"ח) כלומר היא תהיה זכאית לדמי לידה על בסיס הכנסה חודשית של 2,638 ש"ח (כ-9,300 ש"ח לזכאות מלאה לדמי לידה), כך שגם אם קיבלה דמי לידה גבוהים מדי תצטרך להחזיר עד לסכום האמור.


ומה קורה אם אותה עצמאית (שהפסידה) היא גם שכירה?

אם זכאית לקבל דמי לידה כשכירה היא תצטרך להחזיר את כל דמי הלידה שקיבלה כעצמאית, ותקבל דמי לידה רק כשכירה.


האם עצמאית שאינה עונה להגדרה תהיה זכאית לדמי לידה?

לא, עצמאית שאינה עונה להגדרה אינה מבוטחת לעניין דמי לידה.


איך עצמאית מקבלת את דמי הלידה?

שלא כמו רוב השכירות הנדרשות למלא טפסים לצורך קבלת דמי הלידה, עצמאית אמורה לקבל ישירות את דמי הלידה לחשבון הבנק שלה, מחושבים כאמור לעיל.
ניסיתי לכנס לפוסט את הבעיות היותר מורכבות בעניין דמי לידה לעצמאיות, מן הסתם יש עוד הרבה שאלות ואני אשמח אם תשאלו אותן כאן.


סיגל

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page