top of page

ביטוח לאומי

נדמה לכם שיורד לכם יותר מדי ביטוח לאומי בתלוש, רואה החשבון הגדיר אותך כעצמאית שאינה עונה להגדרה ואין לך מושג מה זה אומר, תהיתם איך מחושבות מקדמות עצמאי בביטוח לאומי או האם יש דמי מחלה מהביטוח הלאומי, כאן תוכלו לקבל תשובות על כל זאת והרבה יותר.

bottom of page