top of page

מס הכנסה

אם תהיתם איך מחושב המס בתלוש של שכיר, מה זה נקודות זיכוי, למה קיבלת תלוש במינוס במהלך חופשת הלידה מה ההבדל בין ריבית לבין רווח הון,

כאן תוכלו לקבל את התשובות על כל זאת ועוד הרבה יותר.

bottom of page