top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

ביטוח נפגעי תאונות

עודכן: 9 בנוב׳ 2021כמעט כולם כנראה מכירים את ביטוח התאונות האישיות מטעם חברות הביטוח (שגם הוא בינתיים ולעת עתה עבר מן העולם) אבל לא כולם מודעים לכך שגם המוסד לביטוח לאומי, זה שאנחנו אוהבים לשנוא (הרבה פעמים גם בצדק) מבטח אותנו בסוג של ביטוח תאונות אישיות.


אז מה זה הביטוח הזה?


ביטוח נפגעי תאונות מיועד לאנשים שנפגעו כתוצאה מתאונה, בארץ או בחו"ל (אם נפגעו בחו"ל יהיו זכאים לדמי התאונה רק בימים בהם שהו בארץ) ואינם מסוגלים לתפקד.

מהי תאונה? "אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד" - כך לפי פרק ו' בחוק הביטוח הלאומי.

לצורך העניין דמי תאונה אינם משולמים למי שנפגע בתאונת דרכים ולמי שנפגע בתאונת עבודה.


לכאורה פשוט, אבל לא בכל רמת פגיעה משולם הביטוח האמור, רמת הפגיעה בתפקוד תקבע בהתאם לעיסוק של המבוטח ולעיתים היא תהיה תלויה גם בגורמים נוספים:


שכיר - יהיה זכאי לדמי תאונה אם נפגע ברמה שאינה מאפשרת לו לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת ואם לא נותרו לו ימי מחלה מהמעסיק.

עצמאי - יהיה זכאי לדמי תאונה גם הוא אם נפגע ברמה שאינה מאפשרת לו לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

מי שאינו עצמאי ואינו שכיר - יהיה זכאי לדמי תאונה אם פגיעתו גרמה לו להיות מרותק לביתו או אם הוא מאושפז בבית חולים.

עקרת בית- תהיה זכאית לדמי תאונה אם אינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית.


אסיר, חייל ומי ששוהה במוסד טיפולי או סיעודי (עוד קודם לתאונה) לא יהיה זכאי לדמי תאונה.מי זכאי לקבל דמי תאונה בהתאם לאמור לעיל?

תושב ישראל שהוא -


- בין גיל 18 לגיל פרישה.


- נבדק בדיקה רפואית תוך 72 שעות ממועד הפגיעה, אם לא נבדק תוך 72 שעות אבל הביטוח הלאומי קבע שתוצאות התאונה עשויות היו לעלות לראשונה אחרי יותר מ72 שעות אז ניתן להבדק תוך שבועיים ממועד התאונה.


- אינו זכאי לתשלום מגורם אחר כמו ימי מחלה ממעסיק, פיצוי לפי פלת"ד ועוד.


איך מקבלים את דמי התאונה?

את התביעה יש להגיש בתוך 90 יום מיום הפגיעה

התביעה אמורה להיות מוגשת בטופס בל/2201 מלא וחתום כולל תעודה רפואית ראשונה מלאה וחתומה על ידי הרופא המטפל.

בנוסף יש לצרף כל מסמך או תעודה המעידים על הפגיעה.


ניתן למלא ולשלוח את התביעה באופן דיגיטלי ממש כאן , לפחות ממוחשבים ניתן לצרף את המסמכים כולל טופס ידני ולשלוח דרך האתר של ביטוח לאומי או באמצעות פקס או מייל (ניתן לאתר בקיצור המצורף את פרטי הסניף הרלוונטי)


מה תקופת הזמן בה זכאים לדמי תאונה?

למבוטח שהוא שכיר או עצמאי ואיבד כושרו לעבוד למשך פחות מ12 יום לא ישולמו היומיים הראשונים שלאחר יום התאונה, יומיים אלה כן ישולמו למי שאיבד את כושרו לעבוד לפחות ל-12 יום.

מי שאינו עצמאי ואינו שכיר ובכלל זה גם "עקרת בית" (מתי כבר ישתנה המינוח המעליב הזה?) יהיה זכאי לדמי תאונה רק אחרי 14 יום מיום התאונה.

ובכל מקרה לא ישולמו דמי תאונה ליותר מ-90 יום באותה שנה קלנדרית.


ושאלת השאלות:

או מה שיעור דמי התאונה המתקבל?

ובכן בדומה לדמי פגיעה (תאונת עבודה) שיעור דמי התאונה לשכיר יהיה 75 אחוז מהשכר ברבעון שקדם ליום התאונה לחלק ב-90.

אצל עצמאי זה יהיה 75 אחוז מההכנסה שהיוותה בסיס למקדמות הביטוח הלאומי ששולמו ברבעון שלפני יום התאונה.

מכסימום דמי התאונה ליום בעבור שני העיסוקים נכון לשנת 2021 הוא 1,114 ש"ח.


אצל מי שאינו שכיר ואינו עצמאי ואצל עקרת בית סכום דמי התאונה בשנת 2021 מסתכם בסכום ה"עצום" של 74.29 ש"ח

-


43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page