top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

האם אני יכולה להיות עוסקת פטורה?

עודכן: 3 באפר׳ 2022לאחרונה אני נתקלת הרבה בשאלות בסגנון: "האם מורה פרטי יכול להיות עוסק פטור" "האם כותב תוכן יכול להיות עוסק פטור" האם ? יכול להיות עוסק פטור" תחליפו את סימן השאלה במורה, כותב, מתרגם, עורך תוכן וכ"ו.

למה בכלל עולה השאלה הזו?


אז כרגיל נתחיל מההתחלה.

מע"מ אינו מאפשר למי שעיסוקו נמנה על המקצועות המצויינים בתקנה 13 וובתקנה 6א להרשם כעוסקים פטורים.

המקצועות הנמנים בתקנה 13 הם: "בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים"


בתקנה 6א נמנים העיסוקים הנמנים בתקנה 13 אבל מוסיף עליהם את: "מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין".


אדם העוסק במקצועות הנמנים בתקנה 13 בשום מצב לא יוכל להרשם כעוסק פטור, לעומת זאת במצבים מסויימים המקצועות המנויים בתקנה 6א (ושאינם נמנים גם בתקנה 13 כמובן) יכולים להרשם כעוסק פטור (כמובן בהנחה שהם גם עומדים בתקרת ההכנסה המאפשרת להרשם כעוסק פטור).


מהם המקרים המאפשרים רישום כעוסק פטור למקצועות הנמנים ב6א?


ישנם שני תנאים שצריכים להתמלא כדי להרשם כעוסק מורשה במקצועות הנמנים בתקנה 6א , אם אחד מאותם תנאים לא מתמלא אפשר להרשם כעוסק פטור.


מהם התנאים אם כך?


עוסק הנמנה על המקצועות ב6א ו- א. שעיקר הכנסתו ממשכורת קצבה וגמלה ו-ב. נותן שרות לעוסק, מוסד כספי או מלכ"ר יהיה חייב להרשם כעוסק מורשה.

אבל אם עיקר הכנסתו אינה ממשכורת קצבה או גמלה, ו/או אם נותן שרות לאנשים פרטיים ולא לעוסק, מוסד כספי או מלכ"ר, יוכל להרשם כעוסק פטור.


לדוגמא מורה פרטי שעיקר הכנסתו ממשכורת ממשרד החינוך עונה על התנאי של "עיקר הנכסתו ממשכורת, קצבה או גמלה אבל הוא מורה פרטי שנותן שיעורים לאנשים פרטיים לכן אינו עונה על התנאי של מתן שרות לעוסק , מלכ"ר או מוסד כספי ולכן יוכל להרשם כעוסק פטור.


לדוגמא עורך תוכן שזוהי הכנסתו היחידה, לכן אינו עונה על התנאי שעיקר משכורתו ממשכורת קצבה או גמלה אבל הוא נותן שרות לעוסקים מורשים אז הוא כן עונה על התנאי של מתן שרות לעוסק מלכ"ר או מוסד כספי, ולכן מכיוון שאינו עונה על שני התנאים יכול להרשם כעוסק פטור.


באופן כללי רוב משרדי המע"מ נוהגים בגישה מקלה כשעוסק הנמנה על 6א רוצה להרשם כפטור ולא יורדים לבדיקה כאמור, אבל טוב לדעת ולהשתמש באמור למקרי הצורך.


בנוסף כדאי לדעת שאם אתם בעלי מקצוע המנויים בתקנה 13 אבל רוצים לפתוח עוסק לעיסוק אחר אז אפשר לפתוח עוסק פטור אם העיסוק בו אתם רוצים לעסוק אינו נמצא ברישמה.


למשל: אדריכל שכיר שכעצמאי משמש כשרטט או מעצב פנים, מנהלת חשבונות שכעצמאית נותנת שרותי משרד ועוד.


1,602 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page