top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

חשבונית עצמית או עסקת אקראי?

עודכן: 13 בפבר׳

אם אתם שכירים, הציעו לכם עבודה חד פעמית ואתם קצת מבולבלים מהאופציות העומדות בפניכם לעניין דיווח אותה הכנסה חד פעמית, ממליצה לכם לקרוא את ההסברים הבאים:

שכיר שהוצעה לו עבודה חד פעמית שלא באמצעות תלוש לא מחוייב לפתוח תיק עצמאי ברשויות המס (ולרוב כנראה שגם לא מומלץ).

אז מה האפשרויות העומדות בפניו?


קודם כל צריך להבין שכמו אצל עצמאי גם פה,למרות שאין פתיחה של תיק עצמאי, יש 3 הבטים לעניין :


לעניין מע"מ יש 3 אפשרויות: א. אם העבודה או השרות נכללים במסגרת המקצועות המנויים בתקנה 6א לתקנות מע"מ (ואם התקנה הזו מצלצלת לכם מוכר זה מפני שזו אחת התקנות המתייחסות לאיזה מקצוע אינו יכול להיות עוסק פטור פירוט כאן) ועיקר הכנסתו של נותן השרות היא ממשכורת קצבה או גמלה הרי שמקבל השרות יכול להנפיק חשבונית עצמית , כך שהוא זה שישא בדיווח המעמ.

ב. אם העבודה או השירות אינם נמנים על הרשימה האמורה וגובה העסקה או אם יש מספר עסקאות במהלך השנה עולה או עולות על תקרת ההכנסה של עוסק פטור קרי, בשנת 2021, 99,893 ש"ח ישנה אפשרות של דיווח

עסקת אקראי נותן השרות או העבודה משלם למע"מ את גובה המע"מ על העסקה ומקבל מסמך שהוא מעין חשבונית אותה הוא מעביר למקבל השירות כך שהנ"ל יוכל לקזז את המע"מ שששילם לנותן השירות.

ג. אם גובה העסקה אינו מגיע לתקרת ההכנסה של עוסק מורשה אז אין לבצע דבר מבחינת מעמ ואם מקבל השרות יתנהל נכון מבחינת מס הכנסה (ידרוש אישור על ניכוי מס במקור או ינכה את מלוא המס) הרי שההוצאה תוכר לצרכי מס הכנסה.


לעניין מס הכנסה: מקבל השירות חייב לנכות לנותן השירות מס במקור בגובה המכסימלי (כלומר 47 אחוז) אלא אם כן נותן השירות מביא אישור מטעם פקיד שומה,(יכול להיות תאום מס מסוג שכר סופרים או שכר מרצים וכ"ו) .לעניין ביטוח לאומי: א. יש מקרים בין נותני השרותים שיתכן ועונים על צו סיווג מבוטחים של הביטוח הלאומי ואז מקבל השירות הוא זה שחייב לשאת בתשלום הביטוח הלאומי ולנכות את חלקו של נותן השרות מההכנסה המשולמת. ב. אם צו סיווג מעסיקים לא חל יש לדווח לביטוח לאומי על העסקה באופן עצמאי.עד כאן על קצה המזלג על הכנסה חד פעמית לשכיר, מקווה שעשה לכם קצת סדר..


ואם יש שאלות מוזמנים לשאול ממש כאן למטה


סיגלפוסטים אחרונים

הצג הכול

2 Comments


ישי גיספאן
ישי גיספאן
Jan 15

היי. אני מנסה למלא עסקת אקראי אבל מופיע לי שצריך למלא "עסקה בשיעור 17%" - מה אני ממלא שם? וזה מיד רושם לי לתשלום 17%- זה הגיוני?

Like
סיגל מולקנדוב
סיגל מולקנדוב
Jan 15
Replying to

היי, עסקת אקראי היא לצורך מעמ, והיא תחליף לחשבונית מס, אתה צריך לשלם את ה17 אחוז מעמ ולדרוש מזה שמשלם לך את ה17 אחוז האלה בתמורה אתה נותן לו את טופס עסקת האקראי וכל עוד הוא עסק (מורשה או חברה) הוא יכול להתקזז כנגד המעמ שבעסקת האקראי, אם זו עבודה חד פעמית והיא מול עסק עם תיק ניכויים לא בטוח שאתה צריך לדווח על עסקת אקראי.

Like
bottom of page