top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

פנסיונרים , טופס 101 ומה שביניהם

עודכן: 7 באוג׳ 2021האם פנסיונרים צריכים למלא טופס 101? מה זה בכלל טופס 101 ולמה צריך למלא אותו?


אז נתחיל דווקא מהסוף, מה זה טופס 101?טופס 101 או בשמו המלא "כרטיס ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד" זהו טופס שמונפק על ידי רשות המיסים מתוקף "תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג 1993. עובד חייב למלא טופס 101 בשלושה מקרים:

א. תחילת עבודה חדשה

ב. 1 לינואר של כל שנה

ג. בעת שינוי מצבים אישיים שונים של העובד.באמצעות המידע שאותו ממלא העובד בטופס, המעסיק יוכל לקבוע את המס הכי נכון שעליו לנכות ממשכורתו של העובד, הטופס מכיל שאלות על מצבים אישיים שונים של העובד, העשויים לתת לו נקודות זיכוי וזיכויים אחרים, וגם לעדכן את המעסיק האם לעובד הכנסה נוספת המצריכה תאום מס.


התקנות אומנם מדברות על עובד, מעביד ומשכורות אבל הן דואגות להבהיר בהגדרות, שמעביד הוא גם קופת גמל ומשכורת, היא גם קצבה, כלומר גם פנסיונר חייב במילוי טופס 101.

עד נובמבר 2020, כהקלה, רשות המיסים אפשרה לפנסיונר למלא טופס פשוט יותר שנקרא טופס 101ג,

הטופס הוא קצת יותר מתומצת מטופס 101 ובא להקל על הפנסיונר.

ביום 29 לאוקטובר 2020, פרסמה רשות המיסים חוזר בשם "הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג משלמי ומקבלי קצבאות", בחוזר זה היא נותנת אפשרות, בתנאים מסויימים שעל משלם הקצבה לעמוד בהם ובתנאים אחרים שעל מקבל הקצבה לעמוד בהם, לפטור את מקבל הקצבה ממילוי טופס 101 או טופס 101ג.


אז מה התנאים שפנסיונר צריך לעמוד בהם כדי לא למלא טופס 101 או 10ג?

א. גמלאי שעברו שלוש שנים מיום שהחל לקבל קצבת זקנה יהיה פטור ממילוי טופס 101 אם יענה על כל אחד מהתנאים הבאים:

1. הצהיר באותן שלוש שנים שאין לו הכנסה נוספת אחרת.

2. הוא אינו זכאי לזיכויים מיוחדים כמו זיכוי על מגורים בישוב מזכה או זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד.

3. הפנסיונר מגיש טופס 101 אחת ל5 שנים.


ב. גימלאי שברשותו אישור מס הכנסה על נכות צמיתה לפי 9(5) לא ידרש למלא טופס 101.

ג. מקבלי קצבת שארים לא יצטרכו למלא טופס 101 אם הקצבה אינה על תקרת הקצבה המזכה (8,460 ש"ח לחודש בשנת 2021) ובשלוש השנים הראשונות לקבלת הקצבה הצהיר שאין לו קצבת שארים נוספת.

ד. מקבלי קצבאות המוגדרים סיעודיים בשיעור של 100 אחוז, לא ידרשו למלא טופס 101, אם הצהירו שאין להם הכנסה נוספת אחרת ואין להם זיכוי מיוחד אחר.

ה. מקבלי קצבת אובדן כושר עבודה, ימלאו טופס 101 אחת לשנתיים, בתנאי שהם מצהירים שאין להם הכנסה נוספת אחרת ושאינם זכאים לזיכויים מיוחדים.

ו. פנסיונר שמלאו לו שמונים ובטופס 101 האחרון דיווח כי אין לו הכנסות נוספות ולא חל שינוי מהטופס האחרון שמילא לא יהיה חייב המילוי טופס 101 מעתה והלאה.כמה הבהרות: המעסיק (כלומר משלם הקצבה במקרה זה יכול להיות מעסיק במקרה של פנסיה תקציבית או קופת גמל במקרה של פנסיה צוברת) אמור לשלוח טופסי 101 למקבלי הקצבה , בהינתן שמקבל הקצבה עומד בתנאים המפורטים בחוזר , קרן הפנסיה לא אמורה לשלוח טופס 101 אבל, יכול להיות מצב שמקבל הקצבה חייב במילוי טופס 101 אבל מאיזה שהיא סיבה לא ברורה הוא לא קיבל אתה ממשלם בקצבה , כדאי שידע שאם אינו עומד בתנאים לעיל ולא מילא את טופס ה101 יגבה ממנו תקרת המס הגבוהה.

בנוסף כדי לא להפסיד הטבות מיסויות כדאי לזכור לעדכן את המשלם בכל שינוי שהוא ובעיקר מה שנפוץ בגילאים האלה זה בן זוג שאין לא הכנסה (קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי אינה נחשבת הכנסה).


פרישה נעימה!

Message #music-commands1,400 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page