top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

מס הכנסה והגיל השלישי (ב)

עודכן: 21 בספט׳ 2019

כפי שהבטחתי בהמשך לפוסט הראשון בנושא , בפוסט הזה אמשיך ואדבר על ההטבות במס לגיל השלישי כאשר הפעם אתמקד בהטבות המיוחדות לחסכון הפנסיוני ולגיל הפרישה.

כמו שכבר כתבתי בפוסט הקודם, את מס ההכנסה ממשיכים לשלם כל עוד ישנה הכנסה חייבת במס , אבל ישנן הקלות מסויימות בגילאים המבוגרים, רבות מההקלות מתייחסות לגיל פרישה או לחלופין, לחסכון הפנסיוני שלנו עוד קודם לגיל פרישה (לא הרבה קודם בד"כ מגיל 60).

פטור על קצבה מזכה (סעיף 9א(ב)) - אפתח בפטור הגדול שכנראה תהיו אי פעם זכאים לו (בהנחה ובתקוה שלא תזדקקו לפטור אחר שהוא פטור לנכה בעל אחוז נכות של בין 90 ל-100) והוא הפטור על קצבת הפרישה שלכם.

תיקון 190 לפקודה שנחקק בשנת 2012 קבע כי אדם שהגיע לגיל פרישה או התחיל לקבל פנסיה לפי המאוחר, זכאי לפטור מסויים על הקצבה, כיום מכסימום הפטור מגיע ל-49% מתקרת הקצבה המזכה כלומר סכום מכסימלי של כ-4,155 ש"ח לחודש מהפנסיה שלכם , עשוי להיות פטור בתלות בסכומי הפיצויים הפטורים שנמשכו ב-32 שנות העבודה שלפני תחילת קבלת הקצבה ובסכומי תגמולים מהוונים שנמשכים.

אחוז הפטור ילך ויגדל בשנת 2020 יהיה 52% מתקרת ההכנסה המזכה ובשנת 2025 יגיע ל-67% פטור מאותה הכנסה, כדי לסבר את האוזן אומר כי כיום בשנת 2019 תקרת הקצבה המזכה עומדת על 8,480 ש"ח

כך, שלפי נתוני הקצבה המזכה של היום עם אחוזי הפטור של 2025 סך הפטור על קצבה מזכה יכול להגיע לסכום של 5,682 ש"ח בחודש.

לצורך קבלת הפטור (שיכול להיות מחולק בין פיצויים פטורים, משיכה הונית של כספי הקצבה והקצבה החודשית) יש לבצע מהלך שנקרא קיבוע זכויות , הוא נעשה באמצעות הגשת טופס 161ד למס הכנסה, כדאי מאוד למלאו בעזרתו של איש מקצוע משום שהוא גורלי וניתן לשינוי רק בתוך 90 יום מיום הגשתו.

מומלץ מאוד מאוד לקרוא את הפוסט המצויין של נדב טסלר בנושא.

אז מה לעשות?

רבים אינם יודעים או אינם מודעים לחשיבות מילוי טופס 161ד והם עשויים לשלם מסים מיותרים , זה קורה הרבה אצל מקבלי פנסיה מוקדמת שממשיכים בקבלת פנסיה אחרי גיל פרישה ולא מודעים שיש מהלכים שעליהם לבצע כדי לחסוך כסף במעבר בין הפנסיה המוקדמת לבין פנסיית הזקנה, ובכלל פורשים רבים אינם מודעים לחשיבות ביצוע קיבוע הזכויות וקבלת הפטור ממס ומפסידים בשל כך ככסף רב.

רק לידיעה, גם מי שלא ידע, או סתם התעצל ולא עשה קיבוע זכויות יש פרק זמן של שש שנים אחורה, מהיום שכן החלטת לעשות את קיבוע הזכויות, שבהם ניתן לקבל את הפטור רטרואקטיבית .


פטור על קצבה מוכרת (סעיף 9א(ב1)) - חלק מהכספים שנצברו בקופות הפנסיוניות הם כספים שעשויים להיות פטורים ללא קשר לפטור עליו דובר בסעיף הקודם.

הכספים האמורים הם כספים ששולם עליהם מס במועד ההפקדה ולכן במשיכה שלהם כקצבה לא יחול מס .

בתנאים מסוימים ניתן למושכם גם כסכום הוני חד פעמי.

אז על אילו סכומים מדובר:

א. סכומים ששילם מעסיק לקופה עבור פיצויים של עובד ושנחשבו במועד התשלום הכנסת עבודה של העובד (הפקדה לפיצויים שנזקף בגינם שווי פיצויים בעת ההפקדה).

ב. סכומים שהפקיד עובד לתגמולים מעבר לתקרה/אחוז ,המקנה זיכוי במס.

ג. סכומים שהפקיד מעסיק לתגמולי עובד (חלק המעסיק ) ועלו על מכסימום האחוז בחוק הקבוע להפקדה או מעל תקרת ההכנסה הקבועה בחוק.

ד. סכומים ששילם יחיד לקופת גמל להשקעה

ה. פיצויים שבוצעה בגינם התחשבנות במס אך לא נמשכו.

ו. כספים שהפקיד יחיד באופן עצמאי לקופה לקצבה ללא הפקדה מקבילה של מעסיק ושלא היה זכאי בגינם להטבה במס (ניכוי או זיכוי).


את הפטור על הקצבה המוכרת ניתן לקבל כבר מגיל 60 בניגוד לפטור על הקצבה המזכה המתקבל כאמור בגיל פרישה או עם קבלת הקצבה כמאוחר.

ניתן גם למשוך את הקצבה המוכרת בסכום הוני פטור ממס (עם מס של 15 אחוז על הרווח) בהוכחת קבלת קצבה מזערית (4,512 ש"ח לחודש).

על הפורש להוכיח את תשלומי הקצבה המוכרת כדי לקבל את הפטור. בעיקרון משנת 2012 החלו החברות המנהלות את כספי הפנסיה ל"צבוע" את הכספים שאמורים להיחשב כקצבה מוכרת, אך הדבר לא נעשה באופן גורף ולכן על אלה שאצלם הכספים לא נצבעו יש להוכיח קצבה פטורה .Photo by Melissa Walker Horn on Unsplash צבע הכסף

משיכת תגמולים בפטור ממס (תקנות מס הכנסה כללים לאשור וניהול קופות גמל)התשכ"ד 1964)

בתנאים מסויימים ניתן למשוך תגמולים החל מגיל 60 ללא שימוש בקצבה מוכרת או פטור מקצבה מזכה , בהתאם למועד הפקדת התגמולים , מעמד המפקיד בקופה (שכיר או עצמאי) וסוג התגמולים (הוני או לקצבה) כדלקמן:

* קופה הונית במעמד שכיר עבור כספים שהופקדו עד 31/12/2004 אם בן ה-60 עזב עבודתו או צמצם משרתו ב-50%.

* קופה הונית במעמד עצמאי (גם עבור שכיר שהפקיד כעצמאי) עבור כספים שהופקדו עד 31/12/2007 .

* קופה לקצבה במעמד שכיר עבור כספים שהופקדו עד 31/12/1999 אם בן ה-60 עזב מקום עבודת או צמצם משרתו ב-50%.

*קופה לקצבה במעמד עצמאי על כספים שהופקדו עד 4/97 ובפוליסת ביטוח שנפתחה עד 4/97 על כספים שהופקדו עד 12/99.

*קופה הונית במעמד שכיר עבור כספים שהופקדו בין 01/01/2005 ועד 31/12/2007.סכום צבירה מזערי (תיקון מס 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים(קופות גמל))

אם הגעתם לגיל 67 וסכום כל החסכונות הפנסיונים שברשותכם (חלק התגמולים שהופקדו אחרי שנת 2008) אינו עולה על סכום של 93,748 ש"ח ניתן למשוך את כל הסכום בפטור ממס.

מה התנאים:

1. גיל פרישת חובה 67 גם לגבר וגם לאשה

2. אינך מקבל קצבה מקופת גמל אחרת למעט קצבה מקרן ותיקה או הסדר של פנסיה תקציבית.קופת גמל לפי תיקון 190

קופת גמל לפי תיקון 190 מאפשרת הפקדה לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ומשיכת הכסף כקצבה מוכרת (ראה סעיף 2 בפוסט) ובמס של 15 אחוז על הרווח הנומינלי במשיכה הונית של הסכומים אחרי גיל 60.

קופת גמל לפי תיקון 190 מאפשרת גם משיכת הכסף כקצבה פטורה ממס.

יש לשים לב שמשיכה הונית תתאפשר רק למי שיש קצבה מינימלית של כ-4500 שח לחודש מקופה אחרת (קצבת שארים או קצבאות ביטוח לאומי לא נחשבות לצורך הענין).

כמו כן סכום של כ-34000 ש"ח להפקדה לשנה לא יחשב כקצבה מוכרת בעת משיכה הונית.


קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הוא מוצר חדש (החל בשנת 2016) המאפשר השקעה לטווח בינוני וארוך, אל תתבלבלו בשם הוא אינו קופת גמל לחסכון , בהפקדה לקופת גמל להשקעה אין הטבות במס מסוג ניכוי וסיכוי וכן אין היא נחשבת מכשיר קביל עבור פנסיית חובה לעצמאים. הפקדה לקופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת הכסף בכל עת ותשלום של 25 אחוז מס רווחי הון, יחד עם זאת מי שבחר להשאיר את הקופה עד לגיל 60 יכול להנות מפטור ממס רווחי הון אם יחליט למשוך את הכסף כקצבה (ראה סעיף 2 בפוסט גם משיכת קצבה מקופת גמל להשקעה נחשבת קצבה מוכרת).

יחד עם זאת נכון להיום עדיין אין אפשרות למשוך קצבה מוכרת מקופת גמל להשקעה.


משיכת קרן השתלמות בפטור ממס (סעיף 9(16א)(א) - כולם כנראה יודעים שניתן למשוך קרן השתלמות בפטור ממס 6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לקרן , מה שהרבה כנראה לא יודעים שבמקרים מסוימים ניתן למושכם בפטור ממס גם לאחר 3 שנים וזאת אם הגיע העמית לגיל פרישה.

כלומר אם הגעת לגיל פרישה ועברו שלוש שנים מיום שהפקדת לראשונה לקרן השתלמות תוכל למושכה בפטור ממס.
בזאת הגיעו לסיומם שני פוסטים בנושא הטבות מיסוייות לגיל פרישה , מקווה שעזרו

לכל שאלה אפשר לפנות ממש כאן למטה.סיגל


292 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page