top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

עוסק מורשה, עוסק פטור ועסק זעיר

עודכן: 26 במרץ

לא, זו לא טעות, זה לא אמור להיות עוסק זעיר, זה עסק זעיר.

פעם לפני שנים, אני חושבת שזה היה עוד לפני שנהייתי רואת חשבון , מה שאומר שזה היה ממש לפני הרבה שנים, היה דבר כזה שנקרא עוסק זעיר, את העוסק הזעיר החליף העוסק הפטור ולמרות כל השנים שעברו ישנם אנשים רבים שעוד לא התרגלו וקוראים לעוסק הפטור עוסק זעיר.

אבל הנה באה ממשלת ישראל והחליטה, בחוק ההסדרים החדש (לשנים 2023-024) על מין הגדרה שכזו שתקרא עסק זעיר ואנשים שמבינים חצאי דברים התחילו לערבב בין עוסק זעיר שלא קיים בכלל לבין העסק הזעיר שהוא יציר כפיו של חוק ההסדרים החדש.


אז מה זה העסק הזעיר הזה בכלל?

בראש וראשונה צריך להבין שעסק זעיר מקורו בפקודת מס הכנסה, ליתר דיוק סעיף 87ב, הוא הדן בעסק זעיר, אין כל שינוי בחוק מעמ, הגדרות עוסק פטור ועוסק מורשה נשארות כמות שהן, השינוי היחיד שחל הוא הגדלת תקרת העוסק הפטור ל120,000 ש"ח, כשעל גובה המחזור הזה תתבסס גם האפשרות להיות או לא להיות עסק זעיר.

אז עוסק פטור ועוסק מורשה שיעמדו בין שאר התנאים במחזור של עד 120,000 ש"ח יוכלו להירשם כעסק זעיר, לקבל ללא תנאי, הוצאות בגובה של 30 אחוז מההכנסות שלו, להימנע מהגשת דוח שנתי כפי שאנחנו מכירים אותו היום וכבונוס גם להימנע מהגשת הצהרת הון.


נשמע מעולה למה לא להיות עסק זעיר?

אף אחד לא אמר שלא שווה, יש עסקים שכנראה ישתלם להם מאוד להיות עסק זעיר, בעיקר עוסקים פטורים בעלי מחזורים קטנים שלא יגיעו לסף המס, העניין הוא שחלק מחסרונותיו של החוק הוא הסרבול וריבוי הפרטים, במהות החוק אמור לעזור לעסקים קטנים, להקטין בירוקרטיות, לחסוך כספים, בפועל, החוק עמוס פרטים, היישום שלו, לפי מה שידוע נכון לעכשיו (אך עדיין לא הותקנו כל התקנות הנוגעות לחוק) הוא די מסורבל.

נתחיל מהתנאים לרישום כעסק זעיר.


כדי להיות עסק זעיר, ישנם כללים בסיסיים שצריך לעמוד בהם:

א. יחיד

ב. הפיק הכנסה מעסק או משלח יד

ג. מחזור העסקאות אינו עולה על מחזור עסק פטור

ד. פקיד השומה רשם אותו

ה. תושב ישראל


מעבר לתנאים הבסיסיים האלה ישנם עוד תשעה תנאים שעמידה בלפחות באחד מהם לא תאפשר ניכוי של 30 אחוזי מההוצאות:

א. מעסיק עובדים

ב. אינו מנהל פנקסים קבילים

ג. יש לו הכנסה מעסק או משלח יד שאינה מיגיעה אישית.

ד. חלק מהכנסתו מעסק או משלח יד התקבלה מאדם שהיה מעסיקו בשנת המס.

ה. חלק מהכנסתו מעסק או משלח יד יוחסה לו מחברה משפחתית

ו. יותר מ25 אחוז מהכנסותיו מעסק התקבלו מקרוב (למשל דמי ניהול מחברה של קרוב)

ז. יותר מ25 אחוז מהכנסותיו התקבלו ממי שהיה מעסיקו במועד כלשהו ב3 שנות המס הקודמות.

ח. הוא בעל שליטה

ט. אינו עומד בתנאי אחר שיקבע בתקנות (שטרם הותקנו).


איך נרשמים כעסק זעיר?

עוסק פטור חדש, בעת פתיחת התיק ברשות המיסים יסווג אוטומטית במס הכנסה כעסק זעיר, מי שלא יהיה מעוניין יוכל אוטומטית במהלך הרישום לבטל את הסיווג כעסק זעיר.


עוסק פטור קיים יוכל להגיש בקשה להרשם כעסק זעיר עד 31.12 של אותה שנה, או לחילופין עד מועד הגשת הדוח השנתי, אם יגיש בקשה עד ה31/12 ישאר רשום כעסק זעיר מאותה שנה ואילך, אם הבקשה תוגש במסגרת הדוח השנתי היא תהיה רלוונטית רק לשנת הדוח.


עוסק מורשה חדש יבקש להירשם בעת הרישום כעסק זעיר, לא ביקש ברישום יבקש בדוח השנתי


עוסק מורשה קיים יגיש בקשה להרשם כעסק זעיר, בקשתו תיבחן לפי מחזור ההכנסות בשנה קודמת.מה קורה אם עסק זעיר עובר במהלך השנה את מחזור העוסק הפטור?


אם נרשמתם כעסק זעיר ועברתם את מחזור ההכנסות המאפשר לכם להיות רשומים כעסק זעיר, תוכלו באותה השנה ליחס את 30 אחוז ההוצאות ל120,000 ש"ח הראשונים, כל שקל הכנסה שאחרי ה120,000 ש"ח לא ניתן יהיה ליחס לה שום הוצאה.


האם עוסק מורשה שהוא גם עסק זעיר יוכל להכיר במעמ התשומות?

כאמור, השינוי בכל נושא העסק הזעיר הוא רק בפקודת מס הכנסה לפיכך עוסק מורשה נשאר עוסק מורשה והוא יכול לפיכך לקזז את מס התשומות על הוצאותיו.

יותר מזה, אם יש עוסק מורשה שיש לו בפועל יותר הוצאות ממה שמתיק פורמט העסק הזעיר הוא יכול לקזז מעמ על כל הוצאותיו.


אז נשאלת השאלה למה שעוסק מורשה שיש לו בפועל אחוז גבוה יור של הוצאות ממה שמתיר עסק זעיר יבחר להיות עסק זעיר?

לרוב זה ינבע מהרצון להציג נתוני רווח גבוהים יותר למטרות שונות (קצבאות ביטוח לאומי, קבלת משכנתא ועוד).


ושאלת השאלות איך מתבצע הדיווח של עסק זעיר?

ישנם שני מסלולי דיווח :

הדיווח המקוצר שעוד לא עבר בחקיקה והדיווח השנתי הרגיל שבמסגרתו מדווחים דוח רווח והפסד שיכלול את 30 אחוז ההוצאות.


במסלול הדיווח המקוצר נדרש יהיה לבצע תאום מס (בפורמט של תאומי מס לשכירים רק שהמעסיק לכאורה יהיה העסק הזעיר) עד ה31/12 שאותו נדרש יהיה לעדכן בהתאם לשינויים שיקרו במהלך השנה (תוספת עבודה כשכיר, דמי אבטלה, נקודות זיכוי חדשות גידול משמעותי במחזור ועוד).

בגדול התהליך יהיה: רישום כעסק זעיר - חתימה על הצהרה על עמידה בכל התנאים (בדומה לצהרות שהיו בעניין מענקי קורונה)-ביצוע תאום מס עד ה31.12 - עדכון תאום המס במקרה הצורך- הגשת דוח מקוצר ותשלום המס.


ושוב מכיוון שטרם הותקנו התקנות לעניין הדיווח המקוצר, הכל עוד די ערטילאי ובאוויר ברגע שיהיו עדכונים מעשיים יותר כמובן שאעדכן.


מה קורה עם ביטוח לאומי?

א. ביטוח לאומי יחוייב כמו כל עוסק פטור או מורשה בהתאם למעמד שהוגדר בביטוח הלאומי (עצמאי או עצמאי שאינו עונה להגדרה) בהתאם להגדרה ולרווח המשוער (שנגזר כאמור מ70 אחוז מהמחזור המשוער) יקבעו המקדמות.

בדומה לעכשיו נתוני הדוחות אין הרגיל והן המקוצר יועברו לביטוח הלאומי.


ועוד כמה הבהרות

א. כאמור עסק זעיר יהנה מניכוי 30 אחוז הוצאות בלבד לכן לא יתאפשר ניכוי ,תשלום לביטוח לאומי.


ב. עסק זעיר שיהפוך לעסק רגיל לפי בקשה או מכורח, בדומה למעבר מעוסק מורשה חזרה לפטור הוא צריך יהיה לחכות שנתיים מתום השנה בה הפך מזעיר לרגיל.


ג. עסק שהחליט להיות רגיל והתחרט עד מועד הדוח, יוכל לבקש ביטול הצהרת הון.


ד. עסק זעיר שחייב בהגשת דוח מכל סיבה שהיא (משכורת גבוהה, הכנסות מחו"ל וכו) לא יוכל לבחור בהגשת הדוח המקוצר.


ולסיום, החוק מורכב, נכון לעכשיו חסרים הרבה פרטים ישומיים, יתכן ועוד ישתנו דברים עד חקיקת התקנות אבל כרגע זה תמצית הידוע.


ובברכת שנה טובה לכל העוסקים והעסקים.פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page