top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

עוסק פטור, עוסק מורשה ומה שביניהם

עודכן: 5 באוק׳ 2019מזל טוב (או שלא?) אחרי מחשבות, דיונים, חישובים , התייעצויות וכמובן קריאת הפוס הקודם שלי כאן החלטת ללכת על זה ולהפוך לעצמאית , נהדר אבל מה השלב הבא?

את אולי זוכרת שנתקלת בכל מיני מונחים בתחום, חברה סיפרה לי שהיא פתחה עוסק מורשה , אחרת סיפרה שהיא התחילה כעוסק פטור, ואת לא ממש מבינה מה ההבדל? מה מתאים? מה כדאי?

אז נתחיל מהתחלה, מהו עוסק? עוסק הוא מונח מחוק מעמ והוא מוגדר כ- "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסק באקראי".

החוק מבדיל בין שני סוגי עוסקים :

1. עוסק מורשה- עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים

2. עוסק פטור- עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,187 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר.


אז מההגדרות קצת קשה להבין מה ההבדל ביניהם כי אדם מן היישוב כנראה לא ירוץ לחפש את סעיף 52 או 58 בחוק, או את רשימת העוסקים שמחוייבים ברישום כעוסק מורשה,

בקצרה אסביר כי בגדול ההבדל בין העוסקים הוא שעוסק פטור אינו מחוייב בגביית מס (מס ערך מוסף) על עסקאותיו וגם אינו יכול לקזז מס מתשומותיו וזאת בניגוד לעוסק מורשה.


ועוד אציין שהמילה פטור מתייחסת אך ורק לפטור ממע"מ ולא לפטורים ממס הכנסה או מביטוח לאומי.

אבל לא כל עוסק יכול להיות עוסק פטור , המגבלה הראשונה שחלה על עוסק פטור היא מגבלה על גובה מחזור עסקאות , בשנת 2019 עוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ100,187 ₪ אינו יכול להיות עוסק פטור, גם אם בתחילת שנה לא חשבת שמחזור העסקאות יגיע לסכום כזה ובמהלך השנה להפתעתך (הנעימה אני מקווה) גילית שעברת את המחזור, רשות המיסים תדרוש ממך את המעמ על הסכומים שחרגו מהתקרה ותהפכי באופן אוטומטי לעוסק מורשה.


אבל , זו אינה המגבלה היחידה ברישום כעוסק פטור כי מע"מ מגביל גם סוגי מקצועות מסויימים ביכולתם להיות עוסק פטור לפי תקנה 13 לחוק מעמ המקצועות הבאים אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים:

(1) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

(6) סוחר רכב ומתווך רכב;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות


אם שמת לב סעיף 1 מפנה גם לתקנה 6א בה יש רשימה נוספת של מקצועות והם:

· (1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה, פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין

(2) שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

אז אם את מעריכה שמחזור עסקאותייך בשנת המס לא יעבור את תקרת ההכנסות לעוסק פטור ואם אינך שייכת לאחד מהמקצועות המנויים בתקנה 13 ובתקנה 6א , הרי שאת יכולה להירשם כעוסקת פטורה.


לגבי המקצועות המנויים בתקנה 6א ואינם כלולים גם בתקנה 13 ישנה בהם הקלה, אם לא עומדים בשני תנאים מצטברים הרי שניתן להיות עוסק פטור, שני התנאים הינם:

א. עיקר הכנסת העוסק היא ממשכורת קצבה או גמלה.

ב. נותן שרותים לעוסק, מוסד כספי או מלכ"ר.

כלומר מספיק שהעוסק אינו עומד באחד מהתנאים האמורים והוא יכול להרשם כעוסק פטור , כמובן שעדיים במגבלת ההכנסה.


מכל הסיפור הזה לא באמת הבנת למה כדאי לך להיות עוסק פטור?

ובכן אף אחד לא אמר שעדיף להיות עוסק פטור לרישום כעוסק פטור יש שני יתרונות עיקריים לעומת עוסק מורשה:

1. פשטות הדיווחים לרשויות- עוסק פטור נדרש לדווח למעמ פעם בשנה עד ה-31 לינואר של השנה שלאחר שנת המס על סך מחזור הכנסותיו באותה שנת מס, עוסק מורשה מאידך צריך לדווח על המעמ בעסקאותיו בניכוי המעמ בתשומותיו אחת לחודש או חודשיים בהתאם לגודל המחזור.

2. מחיר תחרותי: כשאת עובדת עם אנשים פרטיים, שבניגוד לעסקים אינם יכולים לקזז את המעמ ומבחינתם מס ערך מוסף הוא חלק מהעלות של השרות או המוצר, המחיר שעוסק פטור יכול להציע הוא אטרקטיבי יותר לעומת מחיר של עוסק מורשה שרוצה להרוויח כמו עוסק פטור אך על עסקאותיו יש מס , מצד הקונה העלות היא יקרה יותר.


אבל לעוסק פטור ישנן גם חסרונות ביחס לעוסק מורשה:

1. עסקים גדולים לעיתים נרתעים (שלא בצדק אבל קורה ) מעבודה עם עוסקים פטורים.

2. אין אפשרות לקזז מע"מ מתשומות העסק.

3. מחסום פסיכולוגי- עוסקים פטורים חוששים לעבור את תקרת ההכנסה המותרת לעוסק פטור , חשיבה העשויה להגביל את צמיחת העסק והתפתחותו.


כמובן שיתרונות העוסק הפטור הן חסרונות המורשה ולהיפך, ובבואך להחליט האם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה, יש לקחת בחשבון את כל היתרונות והחסרונות ולהחליט, אין החלטה גורפת שמתאימה לכל אחת, ההחלטה היא מאוד אינדיבידואלית, יש לי לקוחות שהן עוסקים פטורים העובדים עם אנשים פרטיים ובנוסף הם גם שכירים ואין בכוונתם לגדול, מתאים להם להיות עוסקים פטורים, אחרים שרואים לנגד עיניהם עסק גדל ומתפתח , ולמרות שבתחילת דרכם המחזורים נמוכים הם מעדיפים להירשם כעוסקים מורשים.


ובכל מקרה, בכל סוג עוסק שתבחרי שיהיה הרבה ב ה צ ל ח ה מוזמנת לקרוא את הפוסט על פתיחת תיק ברשויות כאן.

ובכל שאלה נוספת מוזמנת להירשם ממש כאן למטה

סיגל

374 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page