top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

פנסיית חובה לעצמאיםמה בין דמי אבטלה לפנסיה?

נשמע לא קשור אבל , בהמשך תמצאו את הקשר…

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים וזאת במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018, המחייב עצמאים להפקיד כספים לחסכון פנסיוני.

מה מטרת החוק?

אני מניחה שיש רבים שלא מבינים את מטרת החוק, המחשבה הראשונה שעולה היא , עוד מעמסה המוטלת על כתפי העצמאי

יש בזה מן הצדק , עצמאים גם אם הכנסתם זעומה ידרשו להפקיד לחסכון פנסיוני כאשר קיימת גם סנקציה על מי שלא מפקיד , קנס של 500 ש"ח (יש לדעת שהקנס לא יושת על מי שהרוויח פחות משכר מינימום שנתי), מבחינת רוב העצמאים יש בכך עול כספי נוסף.

מטרת החוק , כמובן, לא הייתה להקשות על מצב העצמאים אלא לגרום לכך שעצמאים ידאגו לעתידם בעת פרישה,

עד חקיקת החוק, רבים מהעצמאים ברמות הכנסה בינוניות ונמוכות לא דאגו לעצמם לחסכון פנסיוני , כתוצאה מכך יכלו למצוא את עצמם ללא מקור הכנסה בגיל זקנה.

מי חייב בהפקדות לפי החוק?

כל עצמאי בגיל שבין 21-60 חייב בהפקדות למעט מי שהיה בן 55 ב1/1/17 ומי שבסיומה של כל שנה טרם חלפו שישה חודשים מיום שנרשם כעצמאי.

כמה חייבים להפקיד לפי חוק פנסיה חובה?

החוק מחייב להפקיד מינימום מסוים כך שגם הפנסיה בסופו של דבר מינימלית מדובר על:

עד מחצית השכר הממוצע החודשי (בשנת 2020 השכר הממוצע הוא 10,551 ש"ח) יש להפריש 4.45 אחוז כלומר 0.5*10,551*0.0445=235 ₪.

מעל מחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע יש להפריש 12.55% כלומר 10,551*.5*0.1255=662 ₪.

המשמעות היא שמי שמרוויח (הכנסות פחות הוצאות) את גובה השכר הממוצע או גבוה ממנו מחוייב להפקיד 897 ₪ (235+662) בחודש, אבל המדינה מעדיפה שתפקידו כמובן יותר כי ככל שההפקדות יהיו גבוהות יותר הפנסיה בגיל הזקנה תהיה גבוהה יותר לכן היא נותנת הטבות להפקדות עד לגובה מסויים -אפשר לקרוא על זה כאן.

ממתי חלה חובת ההפקדה?

חובת ההפקדה חלה מה1/1/17 ניתן להפקיד הפקדה חודשית או רבעונית, כמובן שבמהלך השנה ההפקדות יהיו על סמך הערכה .

מה הקשר בין פנסיה לאבטלה?

בשנים האחרונות החלה מחאה של ציבור העצמאים כנגד העובדה שעצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה,

במסגרת חוק ההסדרים הוחלט ששליש מכספי ההפקדות של העצמאים יופנה לסיוע בזמן אבטלה, כלומר את בעיית האבטלה של העצמאים, פתרה המדינה באופן "אלגנטי" וחסכוני (לה) דמי האבטלה לעצמאי יהיו מחסכון שהוא בעצמו צבר.

בפועל עצמאי יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הפקיד 24 חודשים מתוך 36 החודשים האחרונים, הוא יהיה זכאי למשוך עד תקרה של 12,420 ₪ כפול שנות החיסכון , הסכום ינתן כקצבה חודשית למשך 3 חודשים.

האם עצמאי שהוא גם שכיר חייב גם הוא להפקיד לחסכון פנסיוני?

החוק אומר שמסכום חובת ההפקדות כעצמאי יש לנכות את סכום הפקדות שהופקדו כשכיר , ורק את ההפרש להפקיד , מכאן משתמע שאם כעצמאי סכום ההפקדה נמוך מהסכום שהופקד כשכיר אז אין חובה להפקיד כעצמאי.

אם נניח עצמאי שהוא גם שכיר שמרוויח 8,000 ש"ח בחודש כעצמאי אז הוא אמור להפקיד 10,551*0.5*4.45%+ 0.1255*(8000-10,551/2)= 577 ש"ח אבל יש לו גם הכנסה כשכיר של 5,000 ש"ח עליה מפקידים עבורו (מעסיק+עובד) 925 ש"ח , מכאן שכשכיר מופקד עבורו יותר מאשר סכום ההפקדה שהוא מחוייב כעצמאי ולכן אין חובה להפקיד כעצמאי.

לאן להפקיד?

ניתן להפקיד לכל מכשיר פנסיוני שמתאים לך, מקופת גמל דרך ביטוח מנהלים ועד קרן פנסיה (קצת מידע על המכשירים אפשר למצוא כאן) כדאי לבדוק היטב את דמי הניהול והתשואה המוצעים , וכאן המקום להזכיר את קרנות ברירת המחדל שבחר האוצר שגובות דמי ניהול מינימליים.


ולכל שאלה אני כאן ,

סיגל


225 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commenti


bottom of page