top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

קצבת אזרח ותיק (א)

עודכן: 8 ביולי 2023לפני כחודשיים פנתה אלי מישהי, לאחר הרצאה שלי שבה נכחה, סיפרה שהיא בת 62 עצמאית כבר מזה 30 שנה , היא הגיעה לגיל פרישה אך אינה זכאית לקצבת אזרח ותיק משום שלא צברה את הותק הנדרש לקבל את הקצבה החל מגיל 62.

לשאלתי , אמרה שהיא אומנם מוגדרת כעצמאית למעמ ומס הכנסה , אך מבחינת ביטוח לאומי בכל 30 השנה האלה היא מוגדרת כעצמאית שאינה עונה להגדרה (על משמעות ההגדרה אפשר לקרוא כאן) , מה שאומר שאינה צוברת ותק לעניין קצבת אזרח ותיק.

חשבתי לעצמי שאם אנשים היו יותר מודעים לזכויות שלהם, לתנאי הזכאות , לאפשרות לממש זכאויות יכול להיות שאותה גברת הייתה כבר מזמן מגדילה רק במעט את היקף העבודה שלה , הופכת להיות מוגדרת עצמאית , משלמת קצת יותר כסף אבל כנראה שהפיצוי בדמות קצבת אזרח ותיק מגיל 62 היה שווה את הפער.

בפוסט הזה אנסה לרכז את התנאים לקבלת אזרח ותיק בפוסט הבא אפרט את דרך החישוב של קצבת אזרח ותיק ומה משפיע על גובהה.


מספר שבועות לפני הגיעכם בשעה טובה לגיל פרישה , אצל נשים כיום גיל 62 ואצל גברים גיל 67 תקבלו טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק או בקיצור ב"ל 480 .

בטופס תדרשו למלא פרטים אישיים, נתוני הכנסות מיגיעה אישית והכנסות פאסיבות וכן פרטי בן/בת זוג והכנסותיהם, פרקי זמן שהייתם בחו"ל ואצל נשים גם פירוט תקופות הביטוח אותם צברו בהמשך תבינו למה.


לפני הכל צריך להבין שלצורך קבלת קצבת אזרח ותיק ישנם שני גילאים :

גיל פרישה - 62 אצל נשים (נכון להיום יש מגמה של שינוי) ו-67 אצל גברים , זהו גיל מותנה לקבלת קצבת אזרח ותיק הוא תלוי בהכנסות נוספות שיש למבוטח/ת ואצל נשים הוא תלוי גם בתקופת אכשרה מסויימת.


גיל זכאות לקצבת אזרח ותיק או הגיל המוחלט - הזכאות אינה תלויה בהכנסות נוספות וגם נשים שיתכן ולא צברו תקופת אכשרה לגיל פרישה יהיו זכאיות לקצבה בגיל המוחלט.


מי יהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל המותנה:

א. תושב ישראל

ב. עמד בתקופת הכשרה

ג. שולמו עבורו דמי ביטוח

ד. עמד במבחן הכנסות


תקופת אכשרה

תקופת אכשרה הנדרשת לצורך קבלת קצבת אזרח ותיק בגיל במותנה:

א. 144 חודשים מגיל 18.

ב. 60 חודשים ב-10 השנים שלפני הגיל המזכה.

ג. 60 חודשי ביטוח כעובד מבוטח ובתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשה תושב ישראל גבוה ממספר החודשים שלא היה מבוטח.(רלבנטי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים).


ההבדל בתקופת האכשרה בין גברים לנשים

על פניו תקופת האכשרה הנדרשת מנשים דומה לזו הנדרשת מגברים אבל בספירת תקופת האכשרה אצל נשים לצורך קבלת קצבה בגיל המותנה לא ילקחו החודשים הבאים:

א. חודשים בהם הייתה נשואה (למבוטח בביטוח אזרח ותיק) ולא עבדה , לא כשכירה ולא כעצמאית (או מה שנקרא בלשון ארכאית בפי הביטוח הלאומי "עקרת בית").

ב.חודשים בהם קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאי.


זוכרים את ההיא מהפתיח של הפוסט? היא לכאורה עבדה אבל מכיוון שהייתה נשואה לבן זוג שהיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק והייתה מוגדרת כעצמאית שאינה עונה להגדרה לא הייתה זכאית לקצבה בגיל פרישה.

אם לצורך העניין הייתה מתחתנת בגיל 31 , החודשים שבין גיל 18 לגיל 31 גם אם לא הייתה עובדת , או אם הייתה מוגדרת כעצמאית שאינה עונה להגדרה כן היו נחשבים לתקופת האכשרה ואז היו לה 13 שנים שבהן הייתה מבוטחת ,בתרגום לחודשים 13 שנים הם כנראה יותר מ144 חודשים (13*12=156).


אצל גברים ילקחו בחשבון לתקופת האכשרה גם תקופות בהן לא עבדו והיו נשואים (הם מחוייבים לשלם דמי ביטוח מינמאליים גם אם אינם עובדים בעוד נשים נשואות שבן הזוג מבוטח אינן נדרשות לתשלום דמי ביטוח).


ישנן נשים הפטורות מתקופת אכשרה ויהיו זכאיות לקצבה בגיל הפרישה גם ללא עמידה בתקופות האמורות:

א. גרושה עגונה או אלמנה שאינה מקבלת קצבת שארים.

ב. אשה לא נשואה שהפכה תושבת ישראל אחרי גיל 59.

ג. אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בבטוח אזרח ותיק

ד. אשה שקיבלה חודש לפני החודש בו הגיעה לזכאות לקצבת אזרח ותיק קצבת נכות כללית.


בכל אופן אותן נשים שבשל העדר תקופת אכשרה לקצבה בגיל המותנה יהיו זכאיות לקצבה בגיל המוחלט (גיל 70 למי שמגיעה בימים אלה לגיל פרישה).
מבחן הכנסות

בטופס התביעה תדרשו למלא את הכנסותיכם הן הפאסיביות (שכירות, ריבית , רווח הון וכו) והן הכנסות מעבודה (הכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון לצורך מבחן ההכנסות) , מבחן ההכנסות מתייחס אך ורק להכנסותיכם ולא להכנסות בן הזוג.

(בטופס התביעה אתם מתבקשים למלא את הכנסות בן הזוג אבל זאת לצורך קביעת הזכאות לתוספת בגין בן זוג תלוי וכן הגדלת ההכנסה המירבית לצורך מבחן ההכנסות).


המשמעות המספרית של מבחן ההכנסות:

מבוטח שמגיע לגיל פרישה ויש לו בן זוג לפי הגדרת ביטוח לאומי ויש לו רק הכנסה מעבודה העולה על 8,719 ש"ח (נכון לשנת 2023) לא יהיה זכאי לקצבה מלאה .

אם הכנסתו עולה על 8,719 ש"ח ונמוכה מ-12,638 ש"ח הוא יהיה זכאי לקצבה חלקית שתחשב כך שההפרש בין ההכנסה בפועל להכנסה המירבית כפול 60 אחוז תופחת מהקצבה לה זכאים.


נניח שמבוטח זכאי לקצבה הבסיסית שהיא 1,680 ש"ח והוא מרויח 9,000 ש"ח.

(9000-8,719)*0.6=168ש"ח.

1,680-168=1,511 סך הקצבה שיקבל.


מבוטח שיש לו רק הכנסה פאסיבית שעולה על 26,157 ש"ח (לחודש) לא יהיה זכאי לקצבה מלאה, אם יש לו הכנסה פאסיבית שבען 26,157 ש"ח לבין 30,077 ש"ח יהיה זכאי לקבצה חלקית , מעבר ל30,077 ש"ח לא יהיה זכאי לקצבה

.

אם יש לך גם הכנסות פאסיביות וגם הכנסות מעבודה אז הכנסות מעבודה הם ההכנסה המירבית היא 8,719 ש"ח וההכנסה הפאסיבית המירבית היא 17,438 ש"ח, מעבר לכל אחת מהתקרות הוא יכול להיות זכאי לקצבה חלקית.


למי שיש בן/בת זוג לפי הגדרה:

בן זוג- בעל או ידוע בציבור שגר איתך למשך שנה אחת לפחות והוא בן 50-70 והכנסתו אינה עולה על 57 אחוז מהשכר הממוצע (6,766 ש"ח בשנת 2023).


בת זוג- ילדה לך ילד או אשתך או ידועה בציבור שגרה איתך לפחות שנה ,וגם היא לפחות בת 45 או שיש עמה ילד שלך וגם הכנסתה החודשית אינה עולה על 57 אחוז מהשכר הממוצע (6,766 ש"ח) או שהיא בת 67 ומעלה.


למי שיש בן/בת זוג העונים להגדרה לעיל , מבחן ההכנסות שלהם יהיה על הכנסה גבוהה יותר.:


א. הכנסה מעבודה: מתחת ל- 11,624 ש"ח זכאות לקצבה מלאה , בין 11,624 ש"ח לבין 17,657 ש"ח זכאות לקצבה חלקית.

ב. הכנסה שלא מעבודה: מתחת ל-34,872 ש"ח זכאות מלאה, בין 34,872 ל- 40,905 ש"ח קצבה חלקית.


למי שיש בן/בת זוג העונים להגדרה לעיל ומקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, מבחן ההכנסות שלא מעבודה יהיה מעט שונה


הכנסה שלא מעבודה: עד 34,872 ש"ח קצבה קצבה מליאה, בין 34,872-38,792 ש"ח קצבה חלקית.


אני מדגישה שוב שמי שלא עמד במבחן ההכנסות בגיל המותנה, ועד הגיל המוחלט יהיה בכל מקרה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל המוחלט ללא תלות בהכנסתו ממקורות אחרים.


הערות והארות:


א. אם לא תבענו קצבת אזרח ותיק בזמן ניתן לדרוש רטרואקטיבית.

אם טרם הגענו לגיל המוחלט אפשר לתבוע עד 12 חודשים אחורה אם עברנו את הגיל המוחלט , אפשר עד 48 חודשים כל עוד לא חוצים את הגיל המוחלט.

אם לדוגמא אדם היה זכאי לקצבה החל מגיל 68 (קודם לכן לא עמד במבחן ההכנסות) אבל הגיש תביעה רק בגיל 73 , את 36 החודשים שבין גיל 70 ל-73 יקבל ויקבל עוד 12 חודשים שבין גיל 69 לגיל 70 , לא יוכל לקבל על 11 החודשים שבין גיל 69 ל-68.


ב. נשים הפורשות בגיל 62 ו-8 חודשים (נכון ליולי 2023 גיל פרישת נשים הולך ןעולה ) ביוזמת המעסיק או בשל סיום חוזה יכולות לדרוש דמי אבטלה וגם קצבת אזרח ותיק (יש כפל גמלאות).


ג. מי שעומד בתקופת אכשרה אבל לא גר בישראל ומגיע לגיל קבלת הקצבה לא יקבל אותה.


ד. יציאה לחו"ל (למעט מדינות מסויימות) בתקופת קבלת הקצבה תתאפשר עד לתום שלושה חודשים לאחר מכן יש צורך באישור המוסד לביטוח לאומי.
בפוסט הבא על קצבת אזרח ותיק אכתוב על גובה הקצבה ומה משפיע על סכומה.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page