top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

קצבת אזרח ותיק (ב)

עודכן: 8 ביולי 2023אחרי שבפוסט הקודם כתבתי על התנאים לקבלת קצבת אזרח ותיק הן בגיל המותנה והן בגיל המוחלט בפוסט הנוכחי אכתוב על סכום הקצבה ומה משפיע על גובהה.


קצבת אזרח ותיק בסיסית בשנת 2023 מסתכמת בסכום העצום של 1,680 ש"ח.


אבל לכך יש להוסיף מספר תוספות המגיעות לפי תנאים מסויימים:


תוספת ותק


על כל שנת ותק (כלומר שנת ביטוח ) יש תוספת של 2 אחוז עד למכסימום תוספת של 50 אחוז . נניח אשה המגיעה לגיל 62 עם תקופת אכשרה של 30 שנה תהיה זכאית לתוספת של 50 אחוז ( 2*30=60>50) על ה-1,680 ש"ח וזה יעמיד את הקצבה על סכום של 2,520 ש"ח..


תוספת דחייה


אם מבוטח/מבוטחת אינם עומדים במבחן ההכנסה הם זכאים על כל שנת דחיה ל-5 אחוז תוספת (תשעה חודשים מלאים של הכנסות) אשה למשל מגיל 62 ו8 חודשים ועד גיל 70 ממשיכה לעבוד ואינה עומדת במבחן ההכנסות תהיה זכאית לתוספת של עוד 35 אחוז (הקצבה +תוספת הותק) ובסה"כ : 1,558*1.5*1.35=3,402 ש"ח.


אם קצבת הזקנה לא נדרשה למרות שהמבוטח עמד במבחן ההכנסות לא תתקבל תוספת הדחיה.

גם אם המבוטח זכאי לקצבה חלקית משום שעבר את ההכנסה המירבית אך לא את התקרה המאפשרת קבלת קצבה חלקית הוא יכול לבחור שלא לקבל קצבה ויקבל את תוספת הדחיה.


כדאי לעשות חישוב מספרי כדי להחליט האם לדחות או לא לדוגמא:

אישה בת 63 ללא בן זוג מרויחה כ-9000 ש"ח נניח לצורך העניין שהיא תחיה עד גיל 87 (הגיוני ואולי קצת גבוה מתוחלת החיים לנשים בנות 63 אבל לצורך העניין) היא יכולה לקבל קצבה נמוכה יותר החל מגיל 63 לפי החישובים הבאים:

בסך (9,000-8,719)*60% = 168ש"ח

1,680*1.5=2,520ש"ח

2,520-168=2,352 ש"ח נניח שזו תהיה המשכורת שלה עד גיל 70 ש"ח כלומר כל חודש במשך7 השנים שבין גיל63 לגיל 70 זה יסתכם ב- 2,352*12*7=197,568ש"ח בנוסף יש לקחת בחשבון שאם היא מקבלת את הקצבה היא לא משלמת דמי ביטוח לאומי ומס בריאות במשכורת.

בסכום המשכורת שלה זה מסתכם ב- 7,122*3%+(9,000-7,122)*12%=439 ש"ח (איך מחשבים את דמי הביטוח הלאומי בשכר אפשר לקרוא כאן).

ולכל התקופה 436*12*7=36,876 ש"ח סך חסכון ובסהכ: 36,876+197,568=234,444 ש"ח וזאת עד גיל 70.

בין גיל 70 לגיל 80 היא תקבל קצבה מלאה של 2,520 ש"ח בכל חודש ובסה"כ 2,520*12*10=302,400ש"ח.

בגיל 80 הקצבה עולה במעט במקום קצבה בסיסית של 1680 ש"ח מקבלים קצבה של 1,775 ש"ח כפול תוספת ותק זה מגיע ל-1,775*1.5=2,663 ש"ח ובסה"כ ל-7 השנים שעד גיל 87 היא תקבל 2,663*12*7=223,650 ש"ח.

ובסה"כ: 234,444+302,400+223,650=760,494 ש"ח.


האופציה הקיצונית השניה זה שהיא תדחה את קבלת הקצבה עד לגיל 70 ואז תקבל תוספת של עוד 35 אחוז.

היא תתחיל לקבל בגיל 70 קצבה של1680*1.5*135=3,402 ש"ח.

עד גיל 80 זו הקצבה שתקבל 3,402*12*10=408,240 ש"ח

בגיל 80 הקצבה עולה במעט והיא תגיע ל,1,775*1.5*1.35=3,594ש"ח

עד גיל 87 היא תקבל 3,594*12*7=301,927ש"ח.

סה"כ בין גיל 70 לגיל 87 היא תקבל 301,627+408,240=710,167 ש"ח.תוספת בגין תלויים


בני זוג של מקבל קצבת אזרח ותיק העונים על הגדרת בן זוג לעניין הקצבה (יש פרוט בפוסט הקודם) ואינם מקבלים קצבת זקנה מזכים את המקבל בתוספת של 1,268 ש"ח.

גם ילדים המוגדרים תלויים מזכים בתוספת (רק עד 2 ילדים) הם צריכים לענות על התנאים הבאים:

א.לא מלאו לו 18 שנים.

ב.לא מלאו לו 20 שנים, ולומד בחינוך העל יסודי

ג. לא מלאו לו 20 שנים, והוא נמצא במכינה קדם צבאית או בקד"ץ או בטר"ץ.

ד. לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית

ה. לא מלאו לו 24 שנים והוא בשרות סדיר.

ו. לא מלאו לו 24 שנים והוא לומד בעתודה.


עבור כל אחד מהילדים הנחשבים תלויים ועד מכסימום 2 ילדים ישנה תוספת של 798 ש"ח.

הארות והערות:


א. כפי שכתבתי בפוסט הקודם מבחן ההכנסות חל גם על הכנסות שלא מעבודה, אם מבוטח אינו עומד במבחן ההכנסות בגלל הכנסות שאינן מעבודה הוא לא יקבל את תוספת הדחיה , כלומר הוא גם עשוי לא לקבל קצבה מהגיל המותנה אבל גם לא יקבל את ה-5 אחוז הנוספים בגין הדחיה לכן בתכנון קבלת הקצבה כדאי לקחת את זה בחשבון ולעבוד לאורך אותה תקופה כדי לפחות לקבל את תוספת הדחיה.

ב. עקרת בית , כלומר אשה נשואה שלא עבדה ומבוטחת בביטוח אזרח ותיק החל מהגיל המוחלט אינה זכאית לתוספת תלויים.עד כאן על קצבת אזרח ותיק , שאלות אפשר ממש כאן למטה מייד לאחר שתרשמו לבלוג.


סיגל

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Σχόλια


bottom of page